ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Τι είναι ένας Συναγερμός

  • Ένα συναγερμός είναι ένα σύστημα στοιχείων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύουν την εισβολή ή την ανεπιθύμητη είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε ένα χώρο ή μια περιοχή. Μπορείτε ακόμα να τους συναντήσετε με τα ονόματα: σύστημα ασφαλείας, σύστημα συναγερμού, σύστημα ανίχνευσης εισβολής, σύστημα ελέγχου περιμέτρου και άλλα συναφή ονόματα.
  • Οι συναγερμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία οικιών, επιχειρήσεων, εμπορικών καταστημάτων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων κλπ, έναντι εισβολές ανεπιθύμητων για κλοπές, καταστροφή περιουσίας, προσωπικής βλάβης.
  • Κύριο μέλημα για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να επιλέξει την κατάλληλη επιχείρηση για την τοποθέτηση του συναγερμού του είναι να επιβεβαιώσει ότι είναι πιστοποιημένη.
  • Η επόμενη κίνηση του ενδιαφερόμενου πελάτη είναι να επιλέξει τα κατάλληλα προϊόντα τα οποία φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση τους καθιστώντας τα έτσι ως αξιόπιστα και έγκυρα για τον σκοπό σας.
  • Εφόσον επιλέξετε την πιστοποιημένη επιχείρηση και τα αντίστοιχα προϊόντα συναγερμού θα πρέπει να επιλέξετε και το κατάλληλο σύστημα ασφαλείας.

Με τι κριτήριο θα επιλέξω το κατάλληλο σύστημα συναγερμού για την ασφάλεια και προστασία μου;

Ενσύρματο σύστημα συναγερμού

Το πλεονέκτημα του ενσύρματου συστήματος συναγερμού βασίζεται σε μια πολύ αξιόπιστη τεχνολογία, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει εγκατεστημένη καλωδίωση ή έχετε φροντίσει να γίνει, γιατί στην περίπτωση αυτή, το κόστος τοποθέτησης είναι αρκετά χαμηλό. Ταυτόχρονα, αν γίνεται σωστή συντήρηση του συστήματος (κάθε 2 έτη), τότε είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστεί. Επιπλέον ότι οι ενσύρματοι ανιχνευτές είναι οικονομικοί.

Το μειονέκτημα σε ένα ενσύρματο σύστημα συναγερμό είναι ότι χρειάζεται αρκετά χρόνο εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, είναι πιθανό να χρειαστεί παραπάνω από μια μέρα. Έπειτα, πρέπει να αναλογιστείς την αισθητική αλλαγή που θα επέλθει στο σπίτι σου. Τι εννοούμε; Ότι η παρουσία των καλωδίων, αν δεν περνούν μέσα από τους τοίχους, θα έχει ένα αντιαισθητικό αποτέλεσμα, γιατί θα είναι ορατά στο χώρο. Επίσης, αν τα καλώδια τοποθετηθούν εξωτερικά στους τοίχους, θα χρειαστεί να κολληθούν με θερμοσυστελλόμενη κόλλα. Αυτό σημαίνει πως, όταν μειωθεί η δράση της κόλλας, θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τα καλώδια να ξεκολλήσουν.

Ασύρματο σύστημα συναγερμού

Μια ιδανική λύση, κυρίως αν μένεις σε ενοίκιο. Αυτό σημαίνει ότι αν πρόκειται να μετακομίσεις στο μέλλον, μπορείς να πάρεις ολόκληρο το σύστημα μαζί σου, στο νέο σου σπίτι. Ο χρόνος εγκατάστασης είναι ελάχιστος, και έτσι γλυτώνεις την επιβάρυνση της πληρωμής πολλών εργατοωρών. Μάλιστα, κάποια ασύρματα συστήματα επιτρέπουν να τα εγκαταστήσεις και εντελώς αυτόνομα, χωρίς συνεργείο. Άλλο ένα βασικό πλεονέκτημα αυτού του είδους συναγερμού, είναι ότι δε θα χρειαστούν ιδιαίτερες επεμβάσεις στο χώρο σου. Εφόσον δεν τοποθετούνται καλώδια, η αισθητική του χώρου δεν αλλάζει, και δε χρειάζονται τρύπες στους τοίχους, ή μετακίνηση κάποιων επίπλων. Τέλος, ακόμα και το κόστος αναβάθμισης και αντικατάστασης μερών του είναι μικρότερο, απ΄ ότι το κόστος αναβάθμισης ενσύρματου συστήματος.

Υβριδικό σύστημα συναγερμού

Όπως γίνεται φανερό από το όνομά του, αποτελεί ένα συνδυασμό μεταξύ των δύο ανωτέρω ειδών. Συνεπώς, απαιτεί να υπάρχει καλωδίωση, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει τη χρήση τηλεχειριστηρίων, ώστε να είναι κατάλληλος για χειρισμό από κάθε ηλικία. Η κεντρική του μονάδα υποστηρίζει τόσο ενσύρματες, όσο και ασύρματες ζώνες. Συγκεντρώνει όλα τα οφέλη που σου προσφέρει ένα ασύρματο σύστημα συναγερμού. Παρόλα αυτά, δεν ενδείκνυται η χρήση του, αν δεν υπάρχει ήδη εγκατάσταση καλωδίωσης συναγερμού στο σπίτι.

Πως θα με βοηθήσει στο Σπίτι / στην Επιχείρηση μου

Τα συστήματα συναγερμού έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Με την εγκληματικότητα να έχει εκτοξευτεί στα ύψη η ασφάλεια ατομική και οικογενειακή έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η πιο απλή κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να εγκαταστήσει ένα σύστημα συναγερμού, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό κατά ένα μεγάλο βαθμό, το επίπεδο προστασίας της οικίας ή της επιχείρησής του. Με το άρθρο αυτό επιδιώκουμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις γενικές έννοιες ενός συστήματος συναγερμού.

Υπηρεσίες που σας παρέχουμε με την αγορά

Η εταιρεία CyberTel αναλαμβάνει:

  • Τη μελέτη των αναγκών την επιχείρησης σας για την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης
  • Την άρτια εγκατάσταση του νέου σας συναγερμού με αξιοπιστία αλλά και εχεμύθεια
  • Τη σωστή Παραμετροποίηση του σύμφωνα με την μελέτη αλλά και με τον τύπο μοντέλου και τις δυνατότητες του
  • Την εκπαίδευση σας στη χρήση του νέου προϊόντος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του