Τι είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), είναι ένα σύστημα το οποίο μεταδίδει εικόνα και ήχο από ένα συγκεκριμένο σημείο σε μία ή πολλές οθόνες. Ο ορός CCTV χρησιμοποιείται για την επιτήρηση τομέων ή σημείων που χρειάζονται παρακολούθηση, όπως οι τράπεζες, τα καζίνο, τα αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, καταστήματα ή ακόμα και ένα σπίτι.

Πως θα με βοηθήσει στο Σπίτι / στην Επιχείρηση μου

Η σημερινή προηγμένη μορφή CCTV χρησιμοποιεί ειδικές συσκευές καταγραφής εικόνας οι οποίες χωρίζονται σε 2 τύπους:

  • Τα αναλογικά καταγραφικά (Digital Video Recorders – DVR)
  • Τα ψηφιακά IP καταγραφικά (Network Video Recorders – NVR)

Και οι 2 τύποι καταγράφουν εικόνα και ήχο από πολλές διαφορετικές κάμερες (ψηφιακές ή αναλογικές) μέσα σε ένα σκληρό δίσκο, ένα USB flash drive ή άλλες συσκευές μαζικής αποθήκευσης δεδομένων. Όλα τα CCTV συστήματα δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να ανατρέξει σε συγκεκριμένη κάμερα/ ημερομηνία/ ώρα και να δει το καταγεγραμμένο συμβάν στην οθόνη του.

Επιπλέον, μέσω του διαδικτύου, μπορεί να παρακολουθήσει από οποιοδήποτε υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο την κατάσταση του προστευόμενου χώρου σε πραγματικό χρόνο!

Υπηρεσίες που σας παρέχουμε με την αγορά

Η εταιρεία CyberTel αναλαμβάνει:

  • Τη μελέτη των αναγκών την επιχείρησης σας για την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης
  • Την άρτια εγκατάσταση του νέου σας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
  • Τη σωστή Παραμετροποίηση του σύμφωνα με την μελέτη αλλά και με τον τύπο μοντέλου και τις δυνατότητες του
  • Την εκπαίδευση σας στη χρήση του νέου προϊόντος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του
Η εταιρία μας συμορφώνεται και γνωρίζει όλες τις νομοθεσίες που περικλείουν το σύστημα σας από την εγκατάσταση του μέχρι την ορθή και νόμιμη λειτουργία του ώστε να μην αντιμετωπίσετε ποτέ πρόβλημα. Η εταιρεία CyberTel σας σεβόμενη την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ( ΝΟΜΟΣ 3471/2006 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ) σας κατευθύνει ώστε να ακολουθήσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργείτε το σύστημα σας νόμιμα και σωστά.